Boklådan

............................................................................

För ytterligare information och beställning av böcker,

välkommen att kontakta

Soleka Förlag, Box 5259, 200 72 Malmö. Tel. 040-26 95 45.

e-post forlag@soleka.se

Bg 954-8355  F-skattebevis 56219-9991