Bo Gentili

ISBN 978-91-975735-7-3

Bo Gentili: Med ett hav av ledighet


Under ett s.k. friår formulerade Bo Gentili i skrift sina upplevelser och tankar: reflektioner i bostaden, i trädgården, vid besök hos fadern och under resor till Tyskland och Grekland.


    På ytan rör sig Bo Gentili i sin hembygd. Bland Öresundskustens växter och djur, i bastun på Ribersborgs kallbadhus, bland sina vänner på schackklubben. Han ansar sin Ölandstok och sitt knotiga plommonträd.


    På djupet sker resor i tid och rum i sällskap med kompositörer, författare och konstnärer. Historiska resor men även resor i nuet.


    Författaren/schackspelaren lämnar öppningar för läsaren att spegla sig i texterna. De erbjuder utmanande drag, de inbjuder till tankar hur ett eget friår – ett “hav av ledighet” –  skulle kunna te sig. Vilka drag skulle du själv göra? Ett oändligt antal möjligheter öppnar sig för läsarens fantasi.


    Bo Gentili har med sin essäsamling startat ett parti schack med läsaren. ett stillsamt, välspelat parti som förhoppningsvis slutar remi.

     

    Bo Gentili är fd bibliotekarie och sedan några år ordförande i Hjalmar Gullberg-sällskapet.